• "CHROMATOGRAFIA CIECZOWA HPLC- SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" GDAŃSK
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" WARSZAWA

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Miejsce: ŁAJSKI  05-119 Legionowo

Adres: Kościelna 2a

Numer szkolenia: J/26-28.02.20016 /WL

Termin: 26.02-28.02.2016

Czas trwania: 3dni

Cena:1450zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1249 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Lunch w każdym dniu szkolenia
 • Certyfikat w języku polskim

 

Termin zapisu: do 20.02.2016

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy 26.02.2016 (15:00-19:00)

Teoria (4h):

 • Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego.
 • Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska
 • Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).
 • Chromatogram i opisujące go parametry.
 • Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
 • Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
 • Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.
 • Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
 • Metody przygotowania prób do analizy.
 • Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania

 

Dzień drugi 27.02.2016  (9:00-17:00)

Praktyka (8h):

Ćwiczenie: oznaczanie zawartości witaminy D3 w suplemencie diety

 • Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego
 • Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny)
 • Przygotowanie próbki do analizy
 • Interpretacja otrzymanych chromatogramów
 • Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego
 • Omówienie wyników badań

 

Dzień trzeci 28.02.2016 (8:30-16:30)

Praktyka (8h):

 Ćwiczenie: oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia)

 • Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy
 • Przygotowanie próbki do analizy
 • Interpretacja otrzymanych chromatogramów
 • Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej
 • Omówienie wyników badań
 • Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 • Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

26-28.02.2016

 • Legionowo