• "NOWOŚĆ! KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej

 • Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej

 • Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej

Szkolenie: „Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej”.

Miejsce: Łódź

Adres: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73. Sala nr 1

Numer szkolenia: A/19.11.2015/EL

Termin: 19.11.2015

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

Cena:  650 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką. Cena po dofinansowaniu wynosi  550zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentGMP".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 12.11.2015

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • przedstawienie podstawowych wymogów systemu Dobrej Praktyki Wytwarzania,
 • udzielenie praktycznych wskazówek niezbędnych przy opracowywaniu i wdrażaniu zasad GMP.

 

 Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i 
stosowanie zasad GMP przede wszystkim z działów kontroli i zapewnienia jakości, kierowników, specjalistów, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

 

Program szkolenia

 1.  Definicja i podstawy GMP.
 2. Obowiązujące akty prawe i normatywne w systemach zarządzania jakością w branży farmaceutycznej.
 3. Szkolenia personelu zgodnie z zasadami GMP:
 • - potrzeby szkoleniowe
 •  - cel i znaczenie szkoleń
 1. Odpowiedzialność QP (Quality Person) :
 • -zakres odpowiedzialności,
 • -rola w procesie wytwarzania .
 1. GMP a Kontrola Jakości :
 • -odpowiedzialność kierownika Kontroli Jakości,
 •  -badania stabilności,
 • -archiwizacja prób,
 • -nadzór nad sprzętem laboratoryjnym .
 1. Zapewnienie Jakości w wytwórni farmaceutycznej :
 • -przegląd roczny produktu,
 • -kontrola zmian,
 • -zarządzanie odchyleniami.
 1. Audit wewnętrzny :
 • -przygotowania i przeprowadzenie auditu,
 • -klasyfikacja niezgodności,
 • -raport z auditu,
 • -działania korygujące i zapobiegawcze.

 

 

19-19.11.2015

 • Łódź