• "ZASADY I PROCEDURY GMP W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ" ONLINE
 • "WYMAGANIA GMP W BRANŻY KOSMETYCZNEJ" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa (GC) dla zaawansowanych

 • Chromatografia gazowa (GC) dla zaawansowanych

 • Chromatografia gazowa (GC) dla zaawansowanych

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa (GC) dla zaawansowanych

Chromatografia gazowa dla zaawansowanych
(18.03, 19.03, 20.03)

Miejsce: Gdynia

Adres: Aleja Zwycięstwa 96/98

Numer szkolenia: S/18.03-20.03/GD

Termin: 18.03-20.03.2015

Czas trwania: 3 dni

Cena: 1850 zł/osoba

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej

 • Przerwy obiadowe i kawowe

 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 12.03.2015

 

 

Poszerzenie kwalifikacji Uczestników kursu z zakresu:

 • Znajomości budowy chromatografu wraz z zabiegami konserwacyjnymi
 • Umiejętności doboru dozownika i linera do rodzaju matrycy i charakteru analitów
 • Umiejętności doboru kolumny w celu optymalizacji rozdziału chromatograficznego
 • Umiejętności przeprowadzenia derywatyzacji analitów nielotnych (polialkohole i aminy) w lotne pochodne
 • Umiejętności przeprowadzenia analizy zanieczyszczeń próbek powietrza z użyciem sorbentów
 • Umiejętności optymalizacji metody chromatograficznej z użyciem zaawansowanych narzędzi statystycznych wyposażonych w moduł planowania eksperymentów

 

Program szkolenia

 

Dzień pierwszy 18.03.2015 (środa)

Teoria (4h): 14.00 – 18.00

 

 • Szczegółowa budowa chromatografu gazowego. Opis najważniejszych elementów oraz wyjaśnienie ich zasady działania.
 • Budowa i rodzaje linerów – przykłady zastosowań
 • Budowa i rodzaje dozowników – korzyści płynące z zastosowania dozownika split/splitless, PTV, dozowanie „on column”, megabore i inne)
 • Budowa i rodzaje przystawek „headspace”, desorpcji termicznej, przystawek do SPME

PRZERWA KAWOWA

 • Kolumny chromatograficzne – dobór optymalnej kolumny do prowadzonej analizy
 • Zaawansowane metody przygotowania prób do analizy – derywatyzacja grup funkcyjnych, analiza fazy nadpowierzchniowej; mikroekstrakcja z zastosowaniem włókien adsorpcyjnych
 • Sposoby detekcji – rodzaje detektorów, ich budowa, zastosowanie i korzyści płynące z zastosowań konkretnych urządzeń.

 

Dzień drugi 19.03.2015 (czwartek)

Praktyka (8h): 8.00 – 16.00

 

Ćwiczenie 1

 • Oznaczenie wybranych nielotnych polialkoholi z wykorzystaniem metody ekstrakcji i derywatyzacji.

Ćwiczenie 2

 • Oznaczenie  wybranych nielotnych amin z wykorzystaniem metody derywatyzacji.

PRZERWA OBIADOWA

Ćwiczenie 3

 • Oznaczenie zawartości lotnych związków organicznych w próbkach powietrza z zastosowaniem techniki desorpcji z sorbentów.

 

 

Dzień trzeci 20.03.2015 (piątek)

Praktyka (8h): 8.00 – 16.00

 

Ćwiczenie 4

 • Ocena wyników analiz z dnia drugiego wraz z ich interpretacją. Ćwiczenie rachunkowe.  Omówienie parametrów charakteryzujących sygnały chromatograficzne jak rozdzielczość, współczynniki retencji, współczynnik asymetrii, współczynnik ogonowania, stosunek sygnału do szumów, ilość półek teoretycznych.

PRZERWA OBIADOWA

Ćwiczenie 5

 • Optymalizacja metody oznaczenia zawartości skażalników etanolu zgodnych z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Optymalizacja z użyciem narzędzia statystycznego z modułem planowania eksperymentu.

Konsultacje z Ekspertami

 • Dyskusja nad problemami analitycznymi, z którymi kursanci zetknęli się w trakcie pracy zawodowej.

 

18-20.03.2015

 • Gdynia