• "ZASADY I PROCEDURY GMP W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ" ONLINE
 • "WYMAGANIA GMP W BRANŻY KOSMETYCZNEJ" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Zasady i Procedury Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Wymagania dotyczące personelu w Laboratorium Akredytowanym wg normy PN-EN ISO 17025

 • Zasady i Procedury Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Wymagania dotyczące personelu w Laboratorium Akredytowanym wg normy PN-EN ISO 17025

 • Zasady i Procedury Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Wymagania dotyczące personelu w Laboratorium Akredytowanym wg normy PN-EN ISO 17025

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Zasady i Procedury Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Wymagania dotyczące personelu w Laboratorium Akredytowanym wg normy PN-EN ISO 17025

Zasady i Procedury Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Wymagania dotyczące personelu w Laboratorium Akredytowanym wg normy PN-EN ISO 17025

Miejsce: Łódź

Adres: ul. Dubois 114/116

Numer szkolenia: A/27.01.2015/EL

Termin: 27.01.2015

Czas trwania: 1 dzień (9:00-15:00)

Cena:  350 zł/osoba

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej

 • Przerwy kawowe

 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 20.01.2014

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cel szkolenia:  

Celem szkolenia jest zaznajomienie kursanta z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz normą PN-EN ISO 17025 zgodnie z wymogami pracodawców wobec pracowników laboratoriów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla Studentów i Absolwentów uczelni wyższych, którzy zamierzają rozpocząć pracę w laboratorium.

 

Plan szkolenia

 1. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium podstawą DPL.
 2. Pojęcie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - zapoznanie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 3. Pojęcie Akredytacji Laboratorium.
 4. Podstawy wymagań Polskiego Centrum Akredytacji wobec laboratorium akredytowanego.
 5. Akredytacja w polskim prawie. Obowiązek czy dobrowolność.
 6. Zapoznanie z punktami normy PN-EN ISO 17025
 7. Wymagania stawiane personelowi w laboratorium akredytowanym.
  1. Kompetencje
  2. Szkolenia
  3. Konieczność znajomości pojęć: norma, procedura badawcza, walidacja, niepewność i jej szacowanie, spójność pomiarowa, wzorce i materiały odniesienia.
  4. Zasady pracy w Laboratorium zgodnie z DPL i normą PN-EN ISO 17025.
 8. Czym jest audyt dla personelu Laboratorium.
 9. Gdzie spotyka się DPL z PN-EN ISO 17025 i z akredytacją. Wzajemne powiązania.
 10. DPL i akredytacja w codziennej pracy.

 

 

 

27-27.01.2015

 • Łódź