• "ZASADY I PROCEDURY GMP W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ" ONLINE
 • "WYMAGANIA GMP W BRANŻY KOSMETYCZNEJ" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej

 • Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej

 • Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej

 • Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: A/29.10.2020/WI

Termin: 29.10.2020

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 890 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 790 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 28.10.2020

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • przedstawienie podstawowych wymogów systemu Dobrej Praktyki Wytwarzania,
 • udzielenie praktycznych wskazówek niezbędnych przy opracowywaniu i wdrażaniu zasad GMP.

 

 Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i 
stosowanie zasad GMP przede wszystkim z działów kontroli i zapewnienia jakości, kierowników, specjalistów, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. 

 

Program szkolenia

1. Definicja i podstawy GMP.

2. Obowiązujące akty prawe i normatywne  w branży farmaceutycznej.

3. Rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Farmaceutyczny System Jakości, Pracownicy, Pomieszczenia i urządzenia, Dokumentacja, Produkcja, Kontrola Jakości, Działania zlecane na zewnątrz, Reklamacje, Wady jakościowe i wycofanie produktu, Inspekcje wewnętrzne).

 4. Szkolenia personelu zgodnie z zasadami GMP:

-potrzeby szkoleniowe

-cel i znaczenie szkoleń

 5. Odpowiedzialność QP (Quality Person) :

-zakres odpowiedzialności,

-rola w procesie wytwarzania.

 6. GMP a Kontrola Jakości :

-odpowiedzialność kierownika Kontroli Jakości,

-pobieranie prób

-prowadzenie badań, redukcja badań,

-badania stabilności,

-archiwizacja prób,

-nadzór nad sprzętem laboratoryjnym .

 7. Zapewnienie Jakości w wytwórni farmaceutycznej :

-przegląd roczny produktu,

-kontrola zmian,

-zarządzanie odchyleniami.

 8. Audit wewnętrzny :

-przygotowania i przeprowadzenie auditu,

-klasyfikacja niezgodności,

-raport z auditu,

-działania korygujące i zapobiegawcze.

29-29.10.2020

 • Online

Rejestracja

Temat: Zasady i procedury GMP w firmie farmaceutycznej [A/29.10.2020/WI]
Termin: 29-29.10.2020
Miejscowość: Online
Cena: 890.00 zł