• "ZASADY I PROCEDURY GMP W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ" ONLINE
 • "WYMAGANIA GMP W BRANŻY KOSMETYCZNEJ" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa (HPLC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia cieczowa (HPLC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia cieczowa (HPLC)- teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa (HPLC)- teoria i praktyka

Chromatografia cieczowa –teoria i praktyka
(20.09, 21.09, 27.09, 28.09)

Miejsce: Katowice

Numer szkolenia: O/20.09-28.09/SK

Termin: 20.09-28.09.2014 r.

Czas trwania: 4 dni

Cena:  1149 zł/osoba

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 12.09.2014

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie kursanta z podstawowymi możliwościami techniki HPLC. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz metod przygotowania próbek środowiskowych. W części praktycznej szkolenia (16h) kursanci przygotują próbki gleby (ekstrakcja Soxhleta) i ścieku (SPE) oraz wykonają ich analizę na obecność WWA metodą HPLC z detektorem FLD.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Dzień pierwszy 20.09.2014 (09:00-15:00)

Teoria (2h):

 1. Ogólna charakterystyka chromatografii cieczowej
 2. Podział metod chromatograficznych
 3. Podstawowe parametry opisujące procesy chromatograficzne
 4. Budowa chromatografu cieczowego, systemy detekcji, rodzaje kolumn
 5. Metody przygotowania próbek do analizy

Praktyka (4h):

 1. Przygotowanie chromatografu cieczowego do analizy.
 2. Przygotowanie roztworów wzorcowych. Kalibracja.

 

Dzień drugi 21.09.2014 (9:00-13:00)

Praktyka (4h):

 1. Przygotowania próbek ciekłych (ścieku) i stałych (gleba) do analizy chromatograficznej
 2. Analiza chromatograficzna i interpretacja chromatogramów przygotowanych próbek i wzorców.

 

Dzień trzeci 27.09.2014 (09:00-15:00)

Teoria (2h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku   

wzorca) w HPLC

 1. Interpretacja chromatogramów, krzywe kalibracji
 2. Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów
 3. Zastosowania chromatografii cieczowej
 4. Problemy w HPLC - sposoby ich rozwiązywania i unikania

Praktyka (4h):

 1. Analiza chromatograficzna próbek stałych (gleba) i ciekłych (ściek).
 2. Konserwacja chromatografu, kolumny- podstawowe czynności.

 

Dzień czwarty 28.09.2014 (09:00-13:00)

Praktyka (4h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja chromatogramów.
 2. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach
 3. Walidacja metod chromatograficznych – podstawowe pojęcia

 

 

20-28.09.2014

 • Katowice