• "NOWOŚĆ! KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
  • "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • NOWOŚĆ !!! Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapewnienie jakości wyników analitycznych.

  • NOWOŚĆ !!! Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapewnienie jakości wyników analitycznych.

  • NOWOŚĆ !!! Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapewnienie jakości wyników analitycznych.

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • NOWOŚĆ !!! Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Zapewnienie jakości wyników analitycznych.

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/26.10.2016/WI

Termin: 26.10.2016

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 650 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 550 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 19.10.2016 do godziny 10:00

 

Cel szkolenia: zapoznanie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz elementami mającymi wpływ na zapewnienie jakości wyników analitycznych.

Adresaci szkolenia: osoby pracujące lub chcące rozpocząć pracę w laboratorium akredytowanym oraz inni zainteresowani poznaniem systemu ISO17025.

 

1. System jakości zgodny z PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących, wymagania akredytacyjne.

2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 - wymagania dotyczące zarządzania oraz wymagania techniczne.

3. Wymagania dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji.

4. Wymagania dotyczące personelu - kompetencje, szkolenia, miejsce personelu w systemie zarządzania.

5. Zapewnienie jakości wyników analitycznych - nadzór nad wyposażeniem, wprowadzenie do walidacji, zapewnienia spójności pomiarowej, szacowania niepewności, sterowania jakością badań, czyli codzienna praca personelu laboratorium akredytowanego.

6. Audit wewnętrzny jako niezbędne narzędzie samodoskonalenia laboratorium.

7. Praktyczne aspekty akredytacji, czyli jak pogodzić wymagania z rzeczywistością

 

26-26.10.2016

  • Warszawa