• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" GDAŃSK
 • "WYMOGI HIGIENY I STANDARDY PRACY W POMIESZCZENIACH CLEAN ROOM ZGODNIE Z NOWYMI NORMAMI PN-EN ISO14644-1:2016-03..." WARSZAWA

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Budżet niepewności pomiarowych oraz walidacja metod badawczych

 • Budżet niepewności pomiarowych oraz walidacja metod badawczych

 • Budżet niepewności pomiarowych oraz walidacja metod badawczych

 • Budżet niepewności pomiarowych oraz walidacja metod badawczych

Miejsce: Warszawa

Adres: ul. Aleje Jerozolimskie 81 lok. 7.10. Budynek Central Tower (dawna nazwa Orco)

Numer szkolenia: M/06.12.2017/WI

Termin: 06.12.2017

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

Cena:  720 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką. Cena po dofinansowaniu wynosi  620zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentGMP".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 30.11.2017

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z umiejętnym wyznaczaniem niepewności pomiarowych z uwzględnieniem wielkości wpływowych i mierzonych,              
 • zapoznanie uczestników z umiejętnością konstruowania budżetu niepewności pomiarowych,
 • analiza niepewności pomiarowych i prawidłowe przeprowadzanie walidacji metod badawczych.

Adresaci szkolenia:

pracownicy techniczni, pracownicy działu kontroli jakości i producji oraz kierownitcwo techniczne laboratoriów działający zgodnie z normą PN/EN ISO17025

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna

1 . Pojęcie niepewności pomiarowej:

   - niepewność standardowa typ A i B,

   - niepewność złożona i rozszerzona,

   - niepewność względna.

2. Szacowanie niepewności pomiarowej oraz jej wielkości wpływowe:

   - metody i sposoby pozyskiwania niepewności z urządzeń pomiarowych i ich interpretacja,

   - rodzaje wielkości wpływowych na danych pomiarowych,

   - wyznaczanie niepewności pomiarowej złożonej,

   - wyznaczenie niepewności pomiarowej rozszerzonej,

3. Metoda badawcza jako pomiar oraz jej walidacja:

   - pojęcie metody badawczej,

   - pojęcie walidacji,

   - walidacja metod badawczych,

   - karty walidacji.

 

Część praktyczna- warsztaty

Jak prawidłowo skonstruować budżet niepewności ?

06-06.12.2017

 • Warszawa

Rejestracja

Temat: Budżet niepewności pomiarowych oraz walidacja metod badawczych [M/06.12.2017/WI]
Termin: 06-06.12.2017
Miejscowość: Warszawa
Cena: 720.00 zł