• "PROMOCJA! ZASADY I PROCEDURY NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. MONITOROWANIE PRZYDATNOŚCI WYNIKÓW" WARSZAWA
  • "PROMOCJA!!! PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE AUDYTU GMP- PODEJŚCIE PRAKTYCZNE I WARSZTATY..." WARSZAWA

Skontaktuj się z nami!e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

  • Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

  • Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

Szkolenie: Dobre Praktyki Laboratoryjne (DPL) - doskonalenie systemu zapewniania jakości w laboratoriach

Miejsce: Poznań

Adres: ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro 

Numer szkolenia: M/03.03.2017/PO

Termin: 03.03.2017

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

 

Cena:  650 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką. Cena po dofinansowaniu wynosi  550zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentGMP".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 01.03.2017 do godziny 10:00

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Cel szkolenia: Poznanie aktualnych wymagań prawnych dotyczących systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, informacji z zakresu prowadzenia i dokumentowania badań w systemie GLP, kontrola i nadzór nad badaniami

 

 Adresaci szkolenia:

Personel jednostek certyfikowanych w systemie GLP przez Biuro ds Substancji Chemicznych i jedostek badawczych będących bądź przygotowujących się do wdrożeni GLP czyli m.in.: Zarządzający jednostką zapewnienia jakości, kierownicy badań, personel biorący udział w badaniach GLP.

 

 

Program szkolenia

1. Aktualne wymagania prawne

2 .Rola i odpowiedzialność na poszczególnych szczeblach m.in.:

  • Zarządzający Jednostką Badawczą
  • Personel Jednostki Zapewnienia Jakości
  • Kierownik Badania
  • Personel badawczy

3. Znaczenie Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu systemu

  • Inspekcja badania,
  • Inspekcja procesu,
  • Inspekcja jednostki
  • Rola i zadania Jednostki Zapewnienie Jakości

4. Program Zapewnienia Jakości

5. Dokumentacja badawcza i jej zakres

  • Plan badania,
  • Dane źródłowe,
  • Sprawozdanie,
  • Raport z inspekcji,
  • Archiwizacja

6. Standardowe Procedury Operacyjne – nadzór nad dokumentacją systemową, nadzór nad wyposażeniem i jednostką

03-03.03.2017

  • Poznań